بازاریابی داده محور | تصمیم گیری داده محور | کلان داده | آنالیز داده | داده کاوی | هوش بازاریابی | استراتژی بازاریابی

 

در این طرح ضمن در نظر گرفتن وضعیت موجود منابع استان به نحوه طراحــــی و  آماده سازي مدل جامع شبیه سازی و پیاده سازی سیستم تصمیم یار هوشمند منابع و مصارف آب به منظور پاسخ به پرسشهاي راهبردي مانند: بیلان منابع و مصارف، تغییرات مکانی و زمانی آن و نقش عوامل اقلیمی و انسانی در تغییرات هیدرولوژیکی این حوضه، پرداخته شده است. این مدلسازي بستر لازم را براي بررسی اثرات پارامترهای مختلف  بر منابع آب و مصارف، همچنین شبیه سازي و پیش بینی راهکارهاي سازکاري با آن در آینده را فراهم می آورد.

برای کسب اطلاع بیشتر با ما در تماس باشید.

 

توسط | ۱۳۹۷/۸/۲۰ ۱۲:۲۲:۳۸ آبان ۲۰ام, ۱۳۹۷|خدمات شرکت, هوش تجاری|